Natuurcompensatie

“Omdat de natuur ons lief is” is een initiatief van de Stichting Beheer Natuurcompensatie. De stichting is in 2009 opgericht door Groningen Seaports, RWE en Nuon. Doel is om samen de maatregelen uit te voeren om de natuur in het gebied te versterken.

 

Nieuwe natuur

Stichting Beheer Natuurcompensatie heeft 50 hectare natuurgebied in de Emmapolder in bezit. In samenwerking met natuurorganisaties, overheden en deskundigen is hiervoor een inrichting- en beheerplan ontwikkeld. Het gebied is voor broed- en foeragerende vogels zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt en bedoeld als goed alternatief voor soorten die last hebben van bouwwerkzaamheden in de Eemshaven. De stichting zorgt ervoor dat het beheer van het natuurgebied Emmapolder gewaarborgd blijft. Daarnaast heeft de stichting 20 hectare kweldergebied aangekocht en met behulp van een kwelderbeheerplan verbetermaatregelen uitgevoerd.

Dagelijks beheer

Stichting Beheer Natuurcompensatie heeft het dagelijks beheer van de natuurgebieden in handen gegeven van vereniging Natuurmonumenten. Het secretariaat wordt uitgevoerd door Groningen Seaports. De stichting organiseert minimaal 1x per 2 jaar een informatiebijeenkomst. Met omwonenden en belangstellenden worden dan de ontwikkelingen in en rondom het natuurontwikkelingsgebied in de Emmapolder besproken.

Omdat de natuur ons lief is

Met “Omdat de natuur ons lief is” wil de stichting een breed publiek informeren over alle onderzoeks- en monitoringsresultaten en alle door het bedrijfsleven genomen maatregelen om de natuur in het gebied te versterken.
 
groningen seaport
nuon
rwe