GSP, NUON en RWE hebben een monitoringplan opgesteld en uitgevoerd. Op grond daarvan vond monitoring van de natuur plaats in en rond de Eemshaven. Hierbij werd gekeken naar de effectiviteit van de natuurmaatregelen in onder meer het natuurontwikkelingsgebied in de Emmapolder en de kwelder en de op voorhand moeilijk in te schatten effecten van de bouwwerkzaamheden op zeezoogdieren als de Gewone zeehond, Grijze zeehond en de Bruinvis. Monitoring wil zeggen dat de ontwikkeling van een gebied of soort langere tijd wordt gevolgd. Zo ontstaat een reeks aan gegevens, waarmee bijvoorbeeld de mate en inrichting van de ontwikkeling kan worden vastgesteld. Maar ook wordt in kaart gebracht wat mogelijke effecten kunnen zijn van belangrijke trends in en rond de Eemshaven. Hier vindt u alle onderzoeksresultaten die zijn vastgelegd in ruim dertig rapporten. Zij vormen de basis van het eindrapport en het boek ‘Omdat de natuur ons lief is’.

groningen seaport
nuon
rwe